Femton år med Amistad


Odd Fellow Gruppe Amistad


For medlemmer av Odd Fellow og Rebekkaloger fra nordiske land


Velkommen


Vi møtes på nytt møtested Restaurant Dinastia, Punta Prima 


Odd Fellow foreningen Amistad, eller Gruppe Amistad (Vänskap) som den officiellt numera heter på danska, fungerar inte helt enligt samma regler som en Odd Fellow-loge.

Foreningens möten är i stället öppna gemensamt för såväl systrar och bröder som kan legitimera sig som medlemmar i IOOF.

Gruppens syfte är att, även ”på främmande ort”, hålla kontakten mellan OF-medlemmar levande under mottot ”Vänskap, kärlek och sanning”.


Klick på flagga för dig till respektive lands storloge.

Femton år med Amistad!


Måndagen den 18 februari 2013 firade Odd Fellow Gruppen Amistad 15 års jubileum.

Firandet skedde på restaurang Dinastia, ca 5 km söder om Torrevieja.

95 systrar, bröder och gäster deltog i festligheterna. Hedersgäst var den danske Storsiren Broder Erling Stenholdt Poulsen.  Uppskattningen var stor bland systrar och bröder att Storsiren hedrade gruppen med sin närvaro.

Festslogen öppnades av gruppens ledare, broder Olav Bratberg. Exledare broder Jan D. Danielsen förde därefter in broder Storsire Erling Stenholdt Poulsen i möteslokalen. Under firandet berättade broder Ernst Flom-Jacobsen om tillkomsten av gruppen för 15 år sedan, bland annat hur namnet Amistad kom till. Amistad betyder Vänskap på spanska. Broder Ernst var en av de två bröder som tog initiativet till att grunda gruppen Amistad.

Som avslutning på jubileumsfirandet genomförde Amistads kör en kabaré, de flesta  texterna var skrivna av exleder broder Jan D. Danielsen. Kören och Amistads fasta musiker, broder Sigmund Lind, gavs rungande applåder.

Högtidsdagen avslutades med middag på restaurang Dinastia där borden var vackert dekorerade med blommor i de nordiska färgerna.

Under banketten hölls flera tal och det framfördes hälsningar från storlogerna, Rebeckaloger och Odd Fellowloger i respektive skandinaviska länder.  I samband med dessa hälsningar sjöngs nationalsångerna från Danmark, Sverige, Norge och Finland.


Fotnot.

Gruppen Amistad är öppen för medlemmar i de nordiska Odd Fellowlogerna. Gruppen lyder under den danska jurisdiktionen. Ingen årsavgift tas ut. Däremot betalar man en liten summa för middag och underhållning. Mötena är öppna för både systrar och bröder. Inga regalier används. Klädseln är "vårdad" och mötesspråket är ”blandskandinaviska”.  Efterföljande middag och underhållning är även öppen för makar och vänner, som inte är medlemmar i Odd Fellow. Amistad har ca 10 möten per år. Antalet deltagare för varje möte varierar mellan 40 och 70.

Odd Fellow Gruppen Amistad hoppas att i framtiden se ännu flera Odd Fellows från de nordiska länderna gästa våra möten, då de besöker Costa Blanca i Spanien för kortare eller längre tid.


Bilderna:

Upptill

AmistadkörenTill höger

Storsire Broder Erling Stenholdt Poulsen


Kontaktinformasjon:


Påmelding til møter:


Tlf.nr.+47 979 83070

eller e-post:

post@amistad.dk


Formand/Leder: Kjell G. Huseby

Mobil: +47 91316082

E-post: post@amistad.dk


Nestformand/Nestleder:Gunnar Steiro 

epost : post@amistad.dk

tlf +47 90686497

               

Sekretær: Laila Toklum

Mobil:0047 95998229

E-post: laila.toklum@gmail.com


Kasserer:Liv Tverå Almli

Mobil:  +47 97983070

E-post: post@amistad.dk


Webmaster:

Gunnar Steiro

E-post till Webmaster:

gunnar.steiro@vkbb.no