Vi besökte Costa del Sol


Odd Fellow Gruppe Amistad


For medlemmer av Odd Fellow og Rebekkaloger fra nordiske land


Velkommen


Vi møtes på nytt møtested Restaurant Dinastia, Punta Prima 


Odd Fellow foreningen Amistad, eller Gruppe Amistad (Vänskap) som den officiellt numera heter på danska, fungerar inte helt enligt samma regler som en Odd Fellow-loge.

Foreningens möten är i stället öppna gemensamt för såväl systrar och bröder som kan legitimera sig som medlemmar i IOOF.

Gruppens syfte är att, även ”på främmande ort”, hålla kontakten mellan OF-medlemmar levande under mottot ”Vänskap, kärlek och sanning”.


Klick på flagga för dig till respektive lands storloge.

Återblick:

Amistad besökte Costa del Sol

Vi fick vänta ända fram till år 1998 för att få uppleva tillkomsten av en Odd Fellowloge i Spanien. Äran tillföll Systerlogen "Andalucía nr 1" på Costa del Sol. Fem år senare instituerades den första  brödralogen "Costa del Sol nr 1" även den med säte i "turiststaden" Fuengirola, strax väster om Malaga på kustremsan.

Odd Felloworden hade inte tidigare haft officiellt fotfäste i Spanien innan den danska storlogen på 1990-talet fick tillstånd av spanska myndigheter att etablera sig här. Förutom de två logerna verkar nu, förutom Amistad, två OF-föreningar (Grupper) i Spanien "Gruppe Costa Blanca" (1997) i Albir samt "Tres Encanedados (Tre Kjedeledd) på Gran Canaria.

För ett antal år sedan bestämde sig en grupp inom Amistad att resa ner för att kolla hur man lyckats med logearbetet i Fuengirola. Logearbetet sorterar under dansk jurisdiktion och följer i stort samma mönster som i övriga nordiska länder. Eftersom medlemmarna kommer från alla de nordiska länderna är arbetsspråket givetvis rätt blandat. I den dåvarande ämbetsmannakåren fungerade en norrman som ÖM, UM var svensk, TExÖM var dansk osv. Den skandinaviska förbrödringen var i det närmaste total. En tvåspråkig finländare, som deltar regelbundet i mötena, berättade att finskspråkiga Odd Fellows i regionen däremot samlar sig till separata möten på annat håll. Detta på grund av att man inte kan följa med vad som händer på "skandinaviska" i logearbetet.

Logelokalen ligger rätt centralt i staden. Lokaliteterna delas mellan Odd Fellows och Frimurarna vilket innebär en del omställningar av rekvisitan före och efter varje logemöte. Källarplanet används som logesal medan man på det övre planet förfogar över en mindre bar och en matsal med plats för ca. femtio personer. Antalet mötesdeltagare var vid detta möte 45, varav merparten var gästande bröder.

Resan upplevdes av deltagarna som hellyckad. Nya brödra- och systrakontakter skapades i skön skandinavisk anda. Brödramötet var väl utformat. Den åtföljande middagen var god och stämningen hög. Det sjöngs såväl snaps- som allsånger till ackompanjemang av en dragspelare. Talen med vidhängande vitsberättelser höll även god klass.

Röster från Rebeckamötet, dagen innan, berömde samvaron och maten, men uttryckte sin förvåning över det långt utdragna expeditionsmötet med den något ostrukturerade mötesordningen.

Några av gästerna hade för säkerhets skull tagit med sig "resekort" på resan. Detta var dock en helt överlopps gärning. I Fuengirola stod man med förvåningens finger i häpnadens mun när korten visades upp. Något så antikt hade man varken sett eller hört talas om tidigare. Ändå ska man ju kunna legitimera sig som Odd Fellow respektive Rebecca för att kunna delta i Ordens möten. Så visst vore det väl bra att kunna visa upp någon form legitimation vid besök i "främmande" loge.

Kunde det eventuellt bli aktuellt med en ny resa till Fuengirola med tiden?

ChristianKontaktinformasjon:


Påmelding til møter:


Tlf.nr.+47 979 83070

eller e-post:

post@amistad.dk


Formand/Leder: Kjell G. Huseby

Mobil: +47 91316082

E-post: post@amistad.dk


Nestformand/Nestleder:Gunnar Steiro 

epost : post@amistad.dk

tlf +47 90686497

               

Sekretær: Laila Toklum

Mobil:0047 95998229

E-post: laila.toklum@gmail.com


Kasserer:Liv Tverå Almli

Mobil:  +47 97983070

E-post: post@amistad.dk


Webmaster:

Gunnar Steiro

E-post till Webmaster:

gunnar.steiro@vkbb.no