Medmänniskor


Odd Fellow Gruppe Amistad


For medlemmer av Odd Fellow og Rebekkaloger fra nordiske land


Velkommen


Vi møtes på nytt møtested Restaurant Dinastia, Punta Prima 


Odd Fellow foreningen Amistad, eller Gruppe Amistad (Vänskap) som den officiellt numera heter på danska, fungerar inte helt enligt samma regler som en Odd Fellow-loge.

Foreningens möten är i stället öppna gemensamt för såväl systrar och bröder som kan legitimera sig som medlemmar i IOOF.

Gruppens syfte är att, även ”på främmande ort”, hålla kontakten mellan OF-medlemmar levande under mottot ”Vänskap, kärlek och sanning”.


Klick på flagga för dig till respektive lands storloge.

”Medmänniskor”

Efter succén med ”Konsten att vara snäll” som har sålts i över 150 000 exemplar och översatts till 15 språk, har Stefan Einhorns senaste bok ”Medmänniskor” utkommit.

"Att vara medmänniska är ett stort ansvar och en stor utmaning. Ibland lyckas vi, ibland misslyckas vi med att vara äkta medmän-niskor. Världen är full av goda gärningar – men ibland är vi så fokuserade på det negativa att vi blir blinda för allt det som är gott” skriver författaren.

Boken består av tolv fristående berättelser som behandlar temat medmänsklighet ur olika aspekter. Flera av dem handlar om livsavgörande möten människor emellan. Det är i mötet med medmänniskan vi visar vilka vi är och vart vi är på väg.

I korta essäer mellan sina berättelser resonerar Stefan Einhorn klokt och tankeväckande kring hur vi bör handla för att uppträda som goda medmänniskor. Han påminner oss om att en enda handling kan göra hela skillnaden i en människas liv och han ställer frågan: Om det inte är min uppgift att vara medmänniska – vems uppgift är det då?"

Hur utövar man konsten att vara snäll?

Hur man utövar konsten att vara snäll, handlar om etiska dilemman och relationsproblem.

Hjälper du till exempel den gamla nittioåriga damen även om du skulle missa bussen?

För att hantera dessa dilemman och relationspro-blem finns några verktyg:

Principer, till exempel människovärdesprincipen som anges bland annat i 1976 års regeringsform och säger ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och rättighet”.

Förnuft och rationell analys

Skulle du offra en människa för att rädda fem andra?

Empatisk förmåga som finns med i den gyllene regeln. Samma innehåll återkommer i nästa alla religioner. Stefans favorit är den hinduiska som säger ”Om man ser sig själv i alla och alla i sig själv kan man inte skada någon, ty det skulle skada sig själv”.

Dags att uppgradera den gyllene regeln

Stefan menade att det nu är dags att uppgradera den gyllene regeln till ”Du ska sträva efter att bemöta andra som de behöver bli bemötta”.

Men hur ska man veta det? Ja du måste fråga!

Men kom ihåg att vi är alla olika och säg inte ”jag vet precis hur det känns”.

Femte verktyget sitter bredvid dig. Det är våra medmänniskor. Att fråga om ett råd vinner båda. Den som frågar får ett råd och den som svarar får känna sig betydelsefull.

ChrSKontaktinformasjon:


Påmelding til møter:


Tlf.nr.+47 979 83070

eller e-post:

post@amistad.dk


Formand/Leder: Kjell G. Huseby

Mobil: +47 91316082

E-post: post@amistad.dk


Nestformand/Nestleder:Gunnar Steiro 

epost : post@amistad.dk

tlf +47 90686497

               

Sekretær: Laila Toklum

Mobil:0047 95998229

E-post: laila.toklum@gmail.com


Kasserer:Liv Tverå Almli

Mobil:  +47 97983070

E-post: post@amistad.dk


Webmaster:

Gunnar Steiro

E-post till Webmaster:

gunnar.steiro@vkbb.no