30.9.2013 "Eg ser"


Odd Fellow Gruppe Amistad


For medlemmer av Odd Fellow og Rebekkaloger fra nordiske land


Velkommen


Vi møtes på nytt møtested Restaurant Dinastia, Punta Prima 


Odd Fellow foreningen Amistad, eller Gruppe Amistad (Vänskap) som den officiellt numera heter på danska, fungerar inte helt enligt samma regler som en Odd Fellow-loge.

Foreningens möten är i stället öppna gemensamt för såväl systrar och bröder som kan legitimera sig som medlemmar i IOOF.

Gruppens syfte är att, även ”på främmande ort”, hålla kontakten mellan OF-medlemmar levande under mottot ”Vänskap, kärlek och sanning”.


Klick på flagga för dig till respektive lands storloge.


"Etisk post" 30.9.2013


I "Tre Länkar" - den finlandsvenska Odd Fellow-tidningen - publicerades nyligen en dikt – en sång – som väl kan tjäna som vägledning i våra uppdrag som Odd Fellows.


"Eg ser" är skriven och tonsatt av Bjørn Eidsvåg. Han själv och bl.a. Sissel Kirkebjö har också sjungit den till stor orkester. Kolla på "YouTube"!

Eg ser

Eg ser at du e trøtt

men eg kan ikkje gå

alle skrittå for deg

Du må gå de sjøl

men eg vil gå de med deg

Eg vil gå de med deg


Eg ser du har det vondt

Men eg kan ikkje grina

Alle tårene for deg

Du må grina de sjøl

Men eg vil grina med deg

Eg vil grina med deg


Eg ser du vil gi opp

Men eg kan ikkje leva

livet for deg

Du må leva det sjøl

Men eg vil leva med deg

Eg vil leva med deg


Eg ser at du er redd

Men eg kan ikkje gå

i døden for deg

Du må smaka han sjøl

Men eg gjer død til liv, for deg

Eg gjer død til liv for deg

Eg har gjort død til liv for deg.


Eg ser

Jag ser att du är trött,

men jag kan inte gå

alla stegen för dig.

Du måste gå dem själv,

men jag vill gå dem med dig.

Jag vill gå dem med dig.


Jag ser att du har ont,

men jag kan inte gråta alla

tårarna för dig.

Du måste gråta dem själv,

men jag vill gråta med dig.

Jag vill gråta med dig.


Jag ser du vill ge upp,

men jag kan inte leva

livet för dig

Du måste leva det själv,

men jag vill leva med dig.

Jag vill leva med dig.


Jag ser att du är rädd,

men jag kan inte gå i

döden för dig.

Du måste smaka den själv,

men jag gör död till liv för dig.

Jag gör död till liv för dig.

Jag har gjort död till liv för dig.

Det var när Eidsvåg arbetade på en psykiatrisk klinik, han kom till insikt om att han varken kunde eller hade förmåga att rädda andra människors liv.

Det enda man då kan erbjuda är "att finnas till", "att vara där"! Nära intill!

Det var då texten till denna sång föddes.

Jag känner inte till om Eidsvåg också är en Odd Fellow broder, men visst kunde dessa verser tjäna som en klar vägledning i våra uppdrag som systrar och bröder i vår Orden!


Kontaktinformasjon:


Påmelding til møter:


Tlf.nr.+47 979 83070

eller e-post:

post@amistad.dk


Formand/Leder: Kjell G. Huseby

Mobil: +47 91316082

E-post: post@amistad.dk


Nestformand/Nestleder:Gunnar Steiro 

epost : post@amistad.dk

tlf +47 90686497

               

Sekretær: Laila Toklum

Mobil:0047 95998229

E-post: laila.toklum@gmail.com


Kasserer:Liv Tverå Almli

Mobil:  +47 97983070

E-post: post@amistad.dk


Webmaster:

Gunnar Steiro

E-post till Webmaster:

gunnar.steiro@vkbb.no