Årsrapport 2013


Odd Fellow Gruppe Amistad


For medlemmer av Odd Fellow og Rebekkaloger fra nordiske land


Velkommen


Vi møtes på nytt møtested Restaurant Dinastia, Punta Prima 


Odd Fellow foreningen Amistad, eller Gruppe Amistad (Vänskap) som den officiellt numera heter på danska, fungerar inte helt enligt samma regler som en Odd Fellow-loge.

Foreningens möten är i stället öppna gemensamt för såväl systrar och bröder som kan legitimera sig som medlemmar i IOOF.

Gruppens syfte är att, även ”på främmande ort”, hålla kontakten mellan OF-medlemmar levande under mottot ”Vänskap, kärlek och sanning”.


Klick på flagga för dig till respektive lands storloge.

Sitater fra årsrapporten 2013


I det forløpne år hadde gruppen følgende valgte ledelse:

Bratberg, Olav           (N) Leder

Bjørn, Erland             (S) Nestleder

Bratberg, Anne Mette (N) Sekretær

Faber, Helene             (D)Kasserer

Pedersen, Karin          (N)Revisor

 

Møtevirksomhet: Det har vært gjennomført 10 møter i perioden – det første 4. februar og det siste 25. nov (Julemøte) som er åpent for alle.  Deltagerlisten viser at 434 medlemmer og 137 gjester – sum 571 personer besøkte oss dette året. Gruppen gjennomførte også i år julemøte etter et spesielt ritual, noe som ble godt mottatt.

Vi ber imidlertid innstendig om at de skandinaviske logebladene hjelper oss med å ta inn kunngjøringer om vårt tilbud som eksisterer i Spania, og som alle er velkommen til å delta i når de besøker Torreviejaområdet.

 

Ledelsen: Den har i 2013 vært fordelt med 2 norske, 1 svensk og en dansk (søster). Terminlister for 2013 var godkjent med fem høstmøter og fem i vårterminen. Fast møtedag er mandag klokken 1900. (annonseres i Vikingposten). Vi er heldige, og er meget godt tilfreds med lokalitetene for vår virksomhet. På restaurant Dinastia får vi til rådighet møtelokale og egen restaurantdel til det sosiale samværet.

Gruppens terminlister er nå lovet tatt inn i Logenes medlemsblad i Skandinavia. Danmark sender to eksemplar av sine logeblad til Amistad. Vi har også tilgang til ”For Almuen” fra Trøndelag. Vi benytter iblant noe stoff fra disse utmerkede bladene. Alle som besøker Torrevieja kan finne møtedatoer og telefonnummer for nærmere informasjon. Vi har også brødre som jobber med å komponere en egen hjemmeside. Arbeidet ledes av en bror.


Økonomi: Vi driver meget forsiktig og klarer oss med den beskjedne inntekten vi får på møtene. Foreningen har ingen medlemskontingent (vedtektsfestet). Regnskap for 2013 er gjennomgått og viser ett rimelig overskudd.  Revidert regnskap anbefales godkjent og revisjonsrapport foreligger. Økonomien ansees tilstrekkelig og solid nok, men vi ønsker gjerne å vise en mer aktiv humanitær side ved å hjelpe andre.

 

Jubileum: Gruppen Amistad hadde jubileum i 2013. 15 års virksomhet ble markert og feiret den 18. februar. Den Danske Storsire gjestet møtet med rosende ord. Videre hadde blant annet noen søstre og brødre øvet inn en kabaret (40 min) som ble fremført med stor profesjon.  ”En virkelig skandinavisk gruppe med internasjonal touch”.


Humanitært arbeid: I all beskjedenhet ønsker vi å bidra med støtte til trengende i vårt nærområde her. Vi har etablert et fond som vi regelmessig avsetter penger til. Fondet disponerer i dag E 2528,36 som kan nyttes til dette formålet. Tilbakemeldingene og takken vi har mottatt fra de vi har støttet er gledelig og varmer. I 2013 har vi funnet en org i Torrevieja, Reach Out som hjelper hjemløse fattige familier og mennesker i virkelig nød (”De som ikke har noe”).

Forskjellige former for lotteri har vist seg gunstig for å øke fondet og dermed muligheten for å øke den humanitære innsats (Fondet vil danne grunnlag for hjelpearbeid). Ettermøte er også viktig i denne sammenheng. Det advares imidlertid mot at det ikke må bli for tett ”kollekt-virksomhet” på møtene.

 

Meget beklagelig har sittende NL varslet at han trekker seg. Valgkomiteen må søke etter en ny kandidat til funksjonen.

Dette året har vi vært så heldig å disponere organist og levende musikk på møtene (takk Sigmund).                             


Vi har gjenopptatt å invitere institusjoner til å komme og fortelle litt om sin virksomhet. I 2013  inviterte vi bl annet den svenske sjømannspresten til å orientere om sin virksomhet. Ettermøtene har vi fordelt på nordiske aftener, hvor representanter for hver av de deltagende  i tur og orden har underholdt. Dette har i ytterlighet øket den gode stemning.


Med det fine miljøet vi har i Amistad, og det sosiale samværet som har utviklet seg meget positivt, har vi god tro på fortsatt vekst, til glede for oss alle.  Gruppen håper på fortsatt fremgang for Odd Fellow virksomheten her i Torrevieja, og ønsker det nye styret velkommen.                                     Kontaktinformasjon:


Påmelding til møter:


Tlf.nr.+47 979 83070

eller e-post:

post@amistad.dk


Formand/Leder: Kjell G. Huseby

Mobil: +47 91316082

E-post: post@amistad.dk


Nestformand/Nestleder:Gunnar Steiro 

epost : post@amistad.dk

tlf +47 90686497

               

Sekretær: Laila Toklum

Mobil:0047 95998229

E-post: laila.toklum@gmail.com


Kasserer:Liv Tverå Almli

Mobil:  +47 97983070

E-post: post@amistad.dk


Webmaster:

Gunnar Steiro

E-post till Webmaster:

gunnar.steiro@vkbb.no